Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Legevakt

Ved behov for lege mellom kl. 15.00 og 08.00 og i helger/høytider, må man ta kontakt med Kristiansand Legevakt på tlf. 116 117. For øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Mellom kl. 15.00 og 23.00 på hverdager og fra kl. 08.00–23.00 i helger, er gamle «Audnedal kommune» tilknyttet interkommunal legevakt sammen med Åseral kommune og Hægebostad kommune. I dette tidspunktet er kommunen i tillegg knyttet opp mot Kristiansand legevakt, som vurderer henvendelser og formidler telefoner til vakthavende lege i den interkommunale legevakten.

I tidsrommet mellom kl. 23.00 og 08.00 er kommunen kun knyttet opp mot Kristiansand legevakt.