Eivind Arnt Husøy

Fastlege, sykehjemslege

Kontordag er mandag, tirsdag og onsdag.

Torsdag på helsestasjonen.

Fredag på Omsorgssenteret

Tor Jakob Rørvik

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Kontordag tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Øhjelp: torsdag, fredag.

Helsestasjonslege

Offshore lege.

Vigdis Koppen

Sekretær

Elise Olsen

Sykepleier

Inger Marie Rasmussen

Helsesekretær